• FHC

Nieuw bestuur

Op 11 augustus tijdens een digitale ledenvergadering hebben enkele bestuurswisselingen plaatsgevonden.

Gert-Willem Bonnema, Harm Jan Brink, Pieter Jansma, Alexander van Ittersum, en Wiepke Lam zijn unaniem door de vergadering verwelkomd in het bestuur. Daarmee is het bestuur weer op volle sterkte en kunnen de taken verder worden verdeeld.
Gerrit Landheer en Klaas van der Hoek maken het bestuur compleet waarbij Gerrit onze schatkist zal blijven beheren. Pieter Jansma wordt onze nieuwe secretaris en Harm Jan Brink pakt de voorzittershamer op.