• FHC

Links

Links naar bevriende speciaalclubs, site van leden, etc.

=====

Onze Duitse zustervereniging Sonderverein der Friesenhühner und Zwerg-Friesenhühner. Zie http://www.friesenhuhn.de/

=====

De landelijke bond, Kleindierliefhebbers Nederland: https://www.kleindierliefhebbers.nl/

=====

De Drentse Hoenders zijn nauw verwant aan de Friese hoenders. Op de site van de Drentse Hoender Club vint je daarover veel informatie: https://drentsehoenclub.nl/

=====

Enkele collega-fokkers zijn fanatiek bezig om het Friese hoen in de kleur Roodkoekoek te maken. Deze kwam vroeger voor, lange tijd helemaal niet, maar ze zijn er weer!. https://fryskehinnen.frl/