• FHC

Kleurslag Blauw, Blau

blauw

 

Een bekende oud keurmeester noemde de blauwe kleur geen kleurslag maar een toestand: daarmee doelde hij op het feit dat blauw een intermediaire vererving kent. Dit houdt in dat uit de combinatie van een blauwe haan met een blauwe hen altijd 2 andere kleuren zullen vallen naast blauw: zwart en vuilwit (mits er genoeg kuikens worden gefokt). 

Met deze uitspraak doen we de kleurslag echter te kort. De blauwe kleur is met haar tere voorkomen en vele uitdagingen in de fokkerij,een prachtige kleurslag om in het hok te hebben!

Van Gink tekende ze ooit met een sterk afstekende donkere hals en zadel kleur. Tegenwoordig zien we in Nederland echter dat er een zo egaal mogelijke blauwe kleur wordt nagestreefd. Deze kleur wordt door de leek dan ook niet onterecht “grijs” genoemd.

De intermediaire vererving van blauw is een extra uitdaging bij het fokken van deze kleur. Het onvolledig dominante blauwe gen zorgt er voor dat zwart wordt verdunt. Als het gen 1x aanwezig is zien we de blauwe kleur, is het gen 2x aanwezig (homozygoot) dan is het zwart tot het uiterste verdunt en zien we een vuilwit (of tegenwoordig “splash” genoemd) dier.

De oplettende lezer heeft waarschijnlijk al gezien: indien er een zwart met een vuilwit dier wordt gecombineerd zullen alle nakomelingen blauw zijn.

 

Anno 2021 zien we de kleurslag gelukkig redelijk goed voorbij komen bij de grote Friese. Zeker in Friesland zitten een aantal trouwe fokkers van deze kleurslag die ze in een fraaie kwaliteit weten te fokken. Ook in Duitsland is er tegenwoordig een fokker die hard aan de weg timmerd.

Bij de krielen is de situatie het tegenovergestelde: vorig jaar werd er zelfs even gedacht dat de kleur was uitgestorven! Gelukkig lopen er nog een aantal dieren in Friesland en wordt er op hele beperkte schaal mee gefokt. Deze situatie is echter verre van ideaal zoals u begrijpt: mocht u dus een uitdaging zoeken bij de Friese krielen : de blauwe kleur wacht op u!

De blauwe kleur kent vele nuances blauw, egaliteit gaat hier voor de kleurdiepte. Ook zwarte kleurspatten en roest (roodverkleuring, vooral van de sierveren) komen regelmatig voor. Als u dieren aanschaft en er mee wilt gaan fokken is het aan te bevelen de verkopende fokker goed uit te horen hoe de kleur het beste gefokt kan worden. Er zijn vele tips en trics, de fokkers helpen u hier graag verder mee!

Daar waar we de blauwe kleur in Nederland vooral zo egaal mogelijk verlangen is het bij onze oosterburen anders. De Duitse standaard vraagt om   een blauwe kleur zoals van Gink ze tekende: egaal blauw met fraai afstekende halskraag en zadel (bij de haan).

Doordat de kleur dermate zeldzaam is, is het hier vooral zaak uw eigen smaak na te streven. En denk daarbij vooral in mogelijkheden: de meest egale dieren showt u in Nederland, de donkere in Duitsland. Alles is mogelijk met deze kleur.