Fokcentra

Naturij

Bij Naturij in Drachten zijn we bezig om een erkend fokcentrum van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen voor onze krielen gerealiseerd te krijgen. Dit als vervanging van ons opgeheven centrum It Griene Nest.

Her-aanvraag kan plaats vinden als er toonbare hokken met daarin dieren zijn. Als er voldoende waarborg is dat er met deze dieren fokwaardig wordt omgegaan. We zijn onderweg:

De 8 beschikbare hokken zijn binnenkort gevuld. De situatie is nu als volgt: al aanwezig zijn dieren in de kleurslagen roodpel, geelwitpel, zwartbont en koekoek. Toegezegd zijn dieren in de kleurslagen zilverpel, citroenpel en zwart. Dan kan er nog 1 hok gevuld worden. In 2021 zijn goudpel toegezegd. Maar hebt u witte of roodbonte beschikbaar, laat het weten. Komend jaar zullen er nog hokken worden bijgebouwd zodat alle kleurslagen gehuisvest kunnen worden. Joop Petter zorgt voor de coordinatie van de kleurslagen.

13-11: de zwarte zijn er ook

hokkenfokcentrum

De roodpel-toom

roodpelfokcentrum

 

De geelwitpel-toom

geelwitpelfokcentrum

 

 
What do you want to do ?
New mail