Vraag & aanbod

Voorwaarden voor het plaatsen v. advertenties zie deze bladzijde

Te koop:

zilverpel kriel hennen en hanen uit prima stam

goudpel kriel hennen en hanen uit prima stam

 Prijs 7,50 euro per stuk. Jaap Strikwerda, Harstawei 5, Deersum, 06-82800308

(eind december 2017)

———————————————————————————————————————————————————————-

 

Twee roodpel jonge Friese hanen (2017) predicaat ZG met 93 punten en predicaat G met 92 punten. Deze beide dieren bied ik te koop aan voor € 12,50 per dier. Mijn naam is Martinus H.Ramkema adres; Hoogeduurswoude 5 8431 VS Oosterwolde; tel. 05160512631; mijn E-mail adres is mhramkema@kpnmail.nl  Uw berichten met belangstelling wachtende, verblijf ik met vriendelijke groet, ing. M. H. Ramkema.

 

 

 

 

veertje goudpel

 ================================================

Algemene voorwaarden v.h. plaatsen van advertenties. Deze rubriek is bestemd voor advertenties zoals het te koop aanbieden van Friese hoenders en daaraan gerelateerde zaken. De redactie kan een advertentie weigeren indien zij van mening is dat deze niet voldoet aan de genoemde voorwaarden. Een advertentie blijft in principe maximaal 3 maanden staan. Opgave advertentie(s) bij de redactie. Plaatsing is gratis en alleen voor leden. Commerciële advertenties worden niet geaccepteerd.

====================================================