Fokkerslijst

Zoekt u een adres voor broedeieren of Friese hoenders in een bepaalde kleurslag, dan kunt u waarschijnlijk bij één van onderstaande fokkers van Friese Hoenders terecht:   

naam
adres
postcode
plaats
telefoon
kleurcode
H.J. Brink Drachtster Heawei 37 9215 VS De Veenhoop 0512-461805 2, 9, zgg, rkg
P. de Hoop De Hoek 4 9269 TT Feanwâlden

-

5,6,7
M. Wiersma Tillewei 9 9258 GN Jistrum 0512-472494 4
W. Leissing Schöngewanne 29 D 67482 Böbingen (BRD) 0049-632747244 4,11,12,14
K. Molenmaker De Roede 22 8731 CT Wommels 0515-332774 4, 7,8,9
A. Schootstra Tjerkstritte 2 9051 AZ Stiens 058-2573001 11,12,14
J.W. Petter Hegedyk 31 8404 GA Langsweagen 0513-688671    1, 9, 10, rkg 
J.S.J. Visser Molenweg 3 8748 BL Witmarsum  0517-531740 1

 Kleurcodes:

 kleurslag
 groot
 kriel
 kleurslag
 groot
 kriel
Zilverpel
Wytweiten
 1  11 Wit
Wyt
 10  20
Goudpel
Gielweiten
 2  12 Citroenpel
Sitroenweiten
 cpg  cpk
Roodpel
Readweiten
 3  13 Goudblauwpel
Gielblauweiten (NE)*
 gbpg  gbpk
Geelwitpel
Gielwytweiten
 4  14 Zilverblauwpel
Wytblauweiten (NE)*
 zbpg  zbpk
Roodbont
Readbûnt
 5  15 Zandgeel
Sângiel
 zgg  zgk
(NE)*
Zwartbont
Swartbûnt
 6  16 Roodkoekoek
Readkoekoeks-fearrig (NE)*
 rkg  rkk
Zwart
Swart
 7  17      
Blauw
Blau
 8  18      
Koekoek
Koekoeksfearrig
 9  19      
 (NE)*= een -nog- niet erkende kleurslag binnen de Nederlandse standaard.