Algemeen voorkomen

Het ras:

Het Friese Hoen is een beweeglijk dier, dat ook goed kan vliegen. Het beste is het buiten, dus loslopend, te houden. Wel heeft dit tot gevolg dat je zo nu en dan in het voorjaar een kip mist. Deze komt dan na drie weken met een stel kuikens te voorschijn, tenzij ze is gepakt door een roofvogel, een vos of een andere predator. Het Friese Hoen kan zich bijzonder goed in de natuur redden; zonder problemen overnachten ze in bomen o.i.d.

Typetekening P.Nicolay

Type:
Opvallend aan het type is de erg hoog gedragen staart, ongeveer dezelfde hoogte als de onderkant van de kamhiel.

Kam

De kam:
Dit is een enkele kam met 4 tot 6 kampunten, met een goed afgeronde kamhiel die recht naar achteren wijst en niet oplopend noch de neklijn volgend.

De ogen:
De kleur van de iris van de ogen is oranje roodbruin, behalve bij de zwarte Friese Hoenders (roodbruin). Vaak zijn de ogen te licht van kleur, terwijl bij de kleurslagen zwart en blauw nogal eens marmering (=zwarte puntjes in de iris) voorkomt.

De oren:
Deze zijn wit, vlak en ovaal (amandelvormig). Rode en niet vlakke oren is altijd een fout

De benen:
Bij alle kleurslagen is dit leiblauw, uitgezonderd bij de kleurslag koekoek.
Bij die laatste is bij jonge hennen een iets blauwe aanslag haast niet te vermijden.

De bevedering:
De bevedering moet strak aanliggen en breed zijn. Soms zijn de vleugelpennen niet breed genoeg.
Je hebt echt een probleem als de veren op de rug duidelijk te smal zijn.

De kleur:
Er is duidelijk een verschil tussen de gepelde kleurslagen en de andere.
Bij gepeld is er duidelijk kleur en tekening verschil tussen haan en hen; terwijl bij de andere kleurslagen haan en hen dezelfde kleur en tekening hebben. Al moet gezegd dat de hanen van de kleurslag koekoek duidelijk lichter moeten zijn dan de hennen.

Gewichten volgens de standaard:
Haan groot: 1400 - 1600 gram
hen groot: 1200 - 1400 gram
haan kriel: 700 - 800 gram
hen kriel: 600 - 700 gram
Opmerking: het minimum streefgewicht geldt voor een jonge haan of hen en het maximum streefgewicht geldt voor een oude haan of hen.

De kleurslagen:

Gepeld: Natuurlijk is er veel aandacht voor de peltekening bij de hen, maar ook de tekening van de haan verdient de nodige aandacht.

De haan:
Deze heeft zo op het oog een eenkleurig lichaam met een zwarte of witte staart. Echter de staart is zwart(wit), maar de sikkels hebben een duidelijke zoming in de kleur van het lichaam.

Juiste sikkelzoming

De hen:
De hen heeft een eenkleurige hals en bovenborst zonder tekening. Verder over het hele lichaam tekening (pelling) bestaande uit 4 tot 6 paar zwarte of witte goed afgeronde vlekjes (pellen) aan weerzijden van de veerschacht.

1: te hoog oplopende pelling in hals en bovenborst.

2: juiste pelling in borst.

3: iets te lage pelling in de borst.

Fouten in de pelling:

1: Te geband (raakt schacht en veerrand)

2: Hoefijzertekening

3: Te samengestelde pelling

4: Verwaterde pelling

Zilverpel: witte kleur met zwarte peltekening.

Goudpel: goudgeel met zwarte peltekening

Roodpel: roodbruin met zwarte peltekening, N.B.deze is iets groffer en loopt iets hoger op in de borst.

Geelwitpel: goudgeel met roomwitte peltekening

Citroenpel: lichtgeel met zwarte peltekening

Roodbont: roodpel met regelmatige witte veereinden (parels).
N. B. aan de peltekening worden minder eisen gesteld.

Andere kleurslagen:
Zwartbont: zwart met over het gehele lichaam onregelmatige witte veereinden.
N.B. het zwart moet wel overheersen.

Zwart: zwart met zo weinig mogelijk groene glans.
N.B. echter niet dof zwart, beter kunnen we het fluweel-of lakzwart noemen.

Blauw: zo egaal mogelijk blauwgrijs zonder omzoming.

Wit: helder wit zonder crême aanslag; al mag dit iets bij de haan.

Koekoek: donkergrijs met regelmatig lichtgrijze banen, waarbij de donskleur egaal lichtgrijs moet zijn.

Zandgeel: de nieuwste kleurslag van de Friese Hoenders, die alleen in groot erkend is. Glanzend goudgeel op kop, in hals, staart en vleugels.
N. B. de glans is vaak in de staart en de vleugels iets minder.
Over het lichaam lichtgeel.

S.P.Oostenbrug,

bronnen: Us Fryske Hinnen, F.Hoogeveen(1948), Fryske Hinnen, B.Oosterhaven e.a.(1992); Hoenders van het Noorderland, Ir.J.B.Vries(1942)

tekeningen: C.S.Th.van Gink, P.Nicolai en H.L.Timmer.