Archief voor april, 2012

Broedeieren of kippen kopen

16 april 2012

Het voorjaar is hét moment van leggende vogels en dus ook die van broedeieren en kuikens. De vraag naar broedeieren is dan ook in dit jaargetijde het grootst. Mensen die een koppeltje jonge kippen willen hebben kunnen vaak nog niet terecht bij de meeste fokkers en besluiten zelf eieren uit te broeden. De manier hoe de eieren bebroed moeten worden, machinaal of met de broedse hen, is bij de meeste mensen wel bekend maar hoe men nu aan de ene bepaalde kleur Fries hoen kan komen is een vraagstuk van andere orde. De Friese hoenderclub krijgt veel vragen van mensen die op zoek zijn naar kippen of broedeieren en daarom werd het tijd om hier maar eens een stukje aan te wijden.

Broedeieren, wat kunt u het beste doen als u broedeieren van de Friese hoenders zoekt:

  • Op de site staat een fokkerslijst, per fokkers staat hier aangegeven welke kleurslagen dat ze fokken en waar ze u dus mogelijk aan kunnen helpen. Ook onder het kopje Vraag en Aanbod op de site worden regelmatig eieren en dieren aangeboden.
  • Bij de Fokstations, het ”Bos van Ypey” en “It Griene Nêst” kunnen liefhebbers broedeieren kopen. Bij het Bos van Ypey lopen alle kleurslagen grote Friese hoenders. Op het moment van schrijven zijn niet alle kleurslagen present, zie hiervoor de samenstelling van de tomen van de fokstations onder het kopje “Agenda” op de website. Bij It Griene Nêst in Sumar lopen alle erkende kleurslagen in kriel en de grote zandgele. Voor de contactgegevens kunt u bij de “links” op de website kijken.
  • Mocht u een kleurslag zoeken die op dit moment niet compleet is bij het Bos van Ypey, perse broedeieren bij een fokker kopen en staat deze kleurslag niet op de fokkerslijst op de website? Dan kunt u natuurlijk nog altijd contact opnemen met de Friese Hoender Club, voor emailadressen en contactgegevens van het bestuur kunt u terecht op de website onder het gelijknamige kopje.
  • Internet, op veel sites als Marktplaats of kleindierplaza  worden regelmatig broedeieren aangeboden. Hierbij is het zaak de raszuiverheid en kwaliteit van de ouderdieren in de gaten te houden. Door dieren die hier op de site staan te vergelijken met de aangeboden dieren kunt u een inschatting proberen te maken over de kwaliteit en zuiverheid van de ouderdieren. Zo voorkomt u teleurstellingen mochten bijvoorbeeld uw ambities ooit zijn om deel te nemen aan tentoonstellingen.
  • Houd er rekening mee dat veel fokkers hun foktomen vaak niet het gehele jaar bij elkaar houden maar alleen tijdens de broedperiode(voorjaar/begin zomer). Bij It Griene Nêst kan men tot eind april broedeieren verkrijgen.

Mocht men niet in staat zijn, of willen, kuikens uit te broeden dan kan men natuurlijk ook dieren kopen. De meeste fokkers houden lang niet alle kuikens aan die ze uitbroeden waardoor er dus veel over blijft voor de liefhebber. Ook hierbij zijn er weer een aantal punten die handig zijn om rekening mee te houden.

  • Ook hier is de fokkerslijst op de website weer een handig instrument om een fokker van de door u gewenste kleurslag te vinden.
  • Daarna is dan weer de stap naar de website/bestuur van toepassing, zij kunnen u verder helpen aan adressen van fokkers die mogelijk dieren over hebben.
  • Tot slot worden er ook veel jonge dieren op internet aangeboden. Ook hierbij is hetzelfde verhaal van toepassing als bij de broedeieren: bereid u voor en vergelijk.
  • Eendagskuikens worden sporadisch aangeboden, de meeste fokkers van Friese hoenders fokken kuikens om hun oude fokdieren te vervangen en om in kwaliteit vooruit te gaan. De kwaliteit van een kuiken is over het algemeen pas na enkele weken enigszins te beoordelen, voordat een dieren volledig beoordeeld kan worden moet het uitgegroeid zijn. Voor hennen is dit na 18-20 weken en de hanen nog enkele weken later. Het selecteren van de kuikens is een proces wat de meeste fokkers continu doen, ze hebben dan ook met enige regelmaat dieren over. De periode dat de meeste jonge dieren worden aangeboden is in de zomer, vlak voor of na de bouwvak tot aan de eerste tentoonstellingen in oktober/november.

Tot slot nog een tip die zowel voor eieren als kuikens/kippen geldt: begin op tijd met voorbereidingen, laat u informeren en doe research. Schroom daarbij niet om mensen te benaderen met vragen. Op deze wijze kunt u er zeker van zijn dat u optimaal gaat genieten  van het houden van uw Friese hoenders.

Veel succes!

HJB

(foto: zilverpel krielhen met kroost, fotograaf JvdM)

Zilverpelhen m. 9 kuikens