Archief voor november, 2011

Clubshow Duitse FHC en de jongdierendag in Sumar.

23 november 2011

Clubshow Duitse Friese Hoender Club

Tegels, een nieuwe fokhaan of gewoon de gezelligheid. Altijd wel een goede reden te verzinnen als excuus om naar het gezellige Duitsland te gaan. Deze keer togen ondergetekende, Jan v/d Meer en vader en dochter Annen gezamenlijk naar Harsewinkel om onze Duitse fokkersvrienden te bezoeken bij hun jaarlijkse clubshow. Na 3 uurtjes rijden kwamen we in het pittoreske Harsewinkel aan dat zich kenmerkt door de mooie huizen met vakbouw en een gezellige, gemoedelijke sfeer. De tentoonstelling werd gehouden in een gemeenschapsgebouw wat gratis door de verenigingen in Harsewinkel mag worden gebruikt. De tentoonstellingshal was bijzonder fraai aangekleed in herfstsfeer en de dieren stonden op een perfecte hoogte om te worden bekeken. Er waren in totaal 186 dieren ingeschreven waarbij er 70 krielen waren.

De rijen met Friese hoenders begon bij de geelwitpel krielen, een mooie klasse met een kwaliteit die zeker mee kan komen in Nederland. Bij de hanen vielen de steekvleugels in negatieve zin op, dit is zeker een punt wat aandacht verdient. Verder dieren met mooie types en een goede kleur. Bij de hennen ook leuke dieren met prima types, jammer was hier dat de hen met het hoogste predicaat een wat rode kleur had. Het hennetje van Werner Fölling dat een o kreeg voor een twijfelachtige vorktand voldeed nog wel het beste met een uitmuntend type en een fraaie kleur. Daarna kwamen de citroenpel krielen, ook hier leuke dieren met prima haantjes van Leonhard Aistleitner. Uitblinker was hier echter een hennetje van Wilhelm Leißing, misschien een tikje lang van rug maar staartspreiding, staartaanzet, pelling en kleur van het hoogste niveau. Deze hen mocht mee als fokmateriaal voor het Griene Nest, een prachtig gebaar! Vervolgens kwamen we bij de goudpellen die allemaal van Wilhelm Leißing waren, de Nederlandse invloed was hier duidelijk zichtbaar. Een goede klasse zonder uitblinkers. De zilverpellen die daarna volgden konden minder bekoren, de haantjes waren nog van een redelijk niveau maar de hennen waren allemaal aan de grote kant met naar verhouding te kleine staarten. Daarna kwam een verrassende klasse roodpellen, deze dieren had ik afgelopen zomer al met veel plezier in de Zuchtanlage gezien waar ze vandaan komen. De dieren zijn afkomstig van de roodpel stam van Wietse Postmus en het mag gezegd worden dat de ouder dieren prima hebben vererft! Uitblinker was hier een uitmuntende hen waar weinig op aan te merken was. Bij de hanen die een fraaie kleur hadden moet wel op de veerstructuur gelet worden. Al met al een hele leuke klasse krielen waarbij de citroenpel en roodpel hen bijzonder fraai waren.

De grote Friese hoenders konden helaas minder bekoren dan de krielen. Begonnen werd met een collectie witte! van een ZG kwaliteit van Gerold Köhnemann. Met name de eerste haan en hen voldeden zeer goed. De grootste klasse, hoe kan het ook anders, was de geelwitte. Zowel bij de hanen als hennen won Carina Stein. De hanen waren goed op volgorde geplaatst, de winnende haan van Stein was een sierlijk dier met de juiste klaar maar nog niet klaar in de staart en nog wat gebrek aan body. Bij de hennen veel dieren die niet mee zouden kunnen komen in Nederland, rode kleur en slechte types zouden hier in een vroeg stadium al uitgeselecteerd zijn. De dieren van Werner Detlev voldeden nog het beste, dieren met de juiste kleur en prima types. De winnende hen was naar onze begrippen aan de rode kant. De trend dat de kwaliteit van de zilverpellen in het verleden beter in Duitsland was dan in Nederland lijkt doorbroken. De kwaliteit van de zilverpellen was de afgelopen jaren om van te watertanden, mooie witte kleur en beste types. Dit legt de vinger ook op de zere plek, de types van de dit jaar geshowde dieren misten dat extra stukje show: een mooi type met grote, goed aangezette staart. De hanen lieten veel halstekening zien en de hennen geknepen kleine staarten. Het beste dier zat naar mijn idee in de verkoopklasse, deze hen showde nog een heel acceptabele pelling met een ZG type. Bij de citroenpellen was het helaas ook zoeken naar de pluspunten. De winnende hen liet een leuke pelling zien maar had een groot, plomp lichaam met klein staartje dus  kon helaas niet volledig overtuigen. Hierna volgde een grote klasse goudpellen, de twee beste hanen van Heinrich Schaffner blonken uit doordat ze in de juiste tentoonstellingsconditie waren. Qua kleur en type voldeden ze zeer goed, wel moesten ze niet hoger gesteld. De andere hanen waren niet in de juiste tentoonstellingsconditie en deden dus niet mee. Bij de hennen veel dieren met een slechte, niet intensief zwarte pelling. De hen met de 2e F voldeed nog het beste wat kleur en pelling betreft, maar ook hier zagen we weer de geknepen staarten. De roodpellen die hierna volgden waren gelukkig van een hele andere kwaliteit als de 3 voorgaande kleurslagen ondanks dat ze wat over de top waren. Carsten Nathmann toonde hier dieren met een fraaie rode kleur. De haan die bestemd was voor de export voldeed ook zeer goed qua type en kleur.

Al met al een hele mooie show met een bijzonder fraaie aankleding. De kwaliteit van de krielen lag beduidend hoger dan bij de grote Friezen met een paar bijzonder fraaie uitblinkers. Bij de grote Friezen lijken de problemen die wij hadden met de geknepen kleine staarten te zijn overgewaaid. Het is belangrijk aandacht hier aandacht aan te schenken omdat het de types zeker niet ten goede komt. De manier van keuren in Duitsland verschilt aanzienlijk van die in Nederland, in mijn ogen is het aan de ene kant zeer positief doordat er hoge predicaten worden gegeven naar “de stand van het ras” terwijl aan de andere kant soms bijna sprake is van een heksenjacht naar fouten aan de kop. Voor de aanstaande Europashow die eveneens in Harsewinkel wordt gehouden is het dus aan te raden om met een haan te fokken die een prima kop heeft, mocht u graag aan deze eerste Europashow voor Friese hoenders willen deelnemen.

Na een paar goede stukken Duits gebak  en een paar fokdieren rijker konden we weer met volle magen naar huis rijden.

 

HJB

 

Jongdierendag 2011

De jaarlijkse jongdierendag van de FHC ligt alweer een dikke week achter ons, tevreden kunnen we terug kijken denk ik want de kwaliteit was zeker goed te noemen! Er was wat commentaar op de keuring van de keurmeester, ook van mijn kant, maar we moeten niet vergeten dat deze jongdieren dag ook zeker bedoeld is om keurmeester te trainen. Onze Friese hoenders keuren in een specialiteit waarvoor er een zeker fingerspitzengefühl nodig is wat alleen maar verkregen kan worden door veel dieren in de handen te hebben. Een jongdierendag is daarbij een goede mogelijkheid om deze (beginnende) keurmeesters de juiste richting op te sturen en te zorgen voor een keurkorps die onze Friese hoenders op de juiste waarde weet te beoordelen. Vergrijzing is hier ook sterk aan de orde dus het verdiend zeker aandacht.

De grote Friese hoenders waren dit jaar voor het eerst met een mooi aantal vertegenwoordigd: 30 dieren. We begonnen met een zilverpel hen van Roel Schraa, deze fokker staat altijd garant voor goede dieren en dat was ook te zien aan deze hen. Een fraai dier met een prima pelling die liet zien dat de kwaliteit van de zilvers sterk vooruit is gegaan de laatste jaren. Daarna kwamen er 4 goudpel van ondergetekende en dezelfde Roel Schraa. Allemaal ZG dieren waarvan de hennnen in kooi 2 en 4 opvielen door type en pelling. De hen in kooi vier was de beste van het viertal met ZG95, ze was nog wat aan de jonge kant maar liet zien dat ze de competitie op de komende clubshow zeker aan kan. De detail foto’s van deze hen staan in de fotogalerij, let op de mooie verdeling van de tekening en op die van de slagpennen. Daarna kwam er een collectie roodpellen van J van Santen-v/d Koppel, de hanen waren nog wat aan de jonge kant maar lieten de juiste kleur en veerstructuur zien. De hennen waren verder dan hun broers maar de details als pelling, halsteking en kleur hielden ze in de lagere regionen van het predicatenstelsel. Daarna kwam de collectie die voor het mooie aantal dieren zorgde: de geelwitpellen. Martin Wiersma showde hier een hele collectie dieren waarbij ook de mooiste van de groten zat. Een hen met een fraai type en een fraaie pelling op de rug, wel moest de pelling op de schouders niet gestreepter en de kleur niet roder. Ook Ulbe Braaksma en Roel Schraa showden mooie hennen die wat waren ondergewaardeerd. Met name de hennen van Schraa vielen op door een zeer brede staartaanzet wat het sierlijke dieren maakte. Tot slot was er nog een citroenpel hen van Schraa die wat jong was maar zeer veelbelovend met de juiste kleur en pelling.

Het aantal krielen was kleiner dan vorige jaren maar naar mijn idee was de kwaliteit gemiddeld genomen beter. We begonnen met een achttal zilverpel krielen van Hans Schootstra en Bokke Lanting. Met name bij de hennen was er mooi materiaal waarbij een hen van Lanting het compleetst was en de F96 kreeg. De pelling bij de zilverpellen is over het algemeen te roemen, wel is het opletten dat de types goed blijven met een mooie overgang van de rug naar een royale staart. Bij de goudpellen was er veel kwaliteit, de 2 hanen van Strikwerda en v/d Meulen konden mij goed bekoren met prachtige types en kleur. Voor de fok zeer geschikte hanen. De 2 hennen die v/d Meulen daarna showde waren werkelijk de kerst op de taart, ze moesten het doen met lage ZG’s maar verdienen rustig de 96 punten. Uitmuntende types met een beste pelling.  De gemiddelde kwaliteit van de geelwitpellen van Boonstra en Schootstra lag naar mijn mening hoger dan in de voorgaande jaren. Een zg groep zonder al te grote uitschieters. Dat de roodpel krielen op een hoog peil staan konden we hier ook weer zien, met name de hennen van Gerrit de Koster konden zeer goed overtuigen met fraaie types en kleur. De pelling was van 2 hennen ook zeer acceptabel. De citroenpellen lijken weer op de goede weg wat kwaliteit betreft. De Koster en Lanting showden hier 9 dieren die zeer acceptabel waren, de F96 hen van Gerrit de Koster was een zeer compleet dier. Wel moest ze niet groter/ zwaarder van bouw. Jan v/d Meulen showde daarna 3 roodbonte hennen waarvan de laatste de mooiste kriel van de show werd met F96. Een zeer fraai dier met een prachtige kleur, type en tekening. Het enige minpuntje was de wat grote kam, iets wat we meer bij de roodbonte en roodpel krielen zien. Maar laten we wel stellen dat een Fries hoen ten alle tijden eerst nog beoordeeld wordt op type en tekening, de rest is bij wijze van spreken bijzaak. Daarna kwam er een leuke verassing: Jan Annen, u weet wel: die roodpel fokker die vorig jaar alles won wat er te winnen viel met zijn uitmuntende roodpellen, showde 2 zwartbonte krielen! Deze kleurslag kent zijn ups en downs maar lijkt nu eindelijk de weg naar boven gevonden te hebben met het feit dat enkele gerenommeerde fokkers bereid zijn deze kleurslag op te pakken. De door Jan geshowde hennen voldeden al goed, met name de hen in kooi 83 liet al een prima type zien. Pluspunt van de hennen was ook de staartdracht die prima was, bij deze kleurslag zien we nogal eens dieren met slecht ingeplante staartstuurveren. Nog iets bonter van kleur en de hoge predicaten komen er wel. Tot slot showde Ulbe Braaksma nog een fraai zwart krieltje met een hele beste kleur en een fraai type.

Kortom een gezellige dag met veel mooie dieren, een goed begin voor het showseizoen dat alweer snel begint. De winnaars van de jongdierendag: Martin Wiersma en Jan v/d Meulen bij deze nogmaals gefeliciteerd met het mooie resultaat!

 

HJB