Archief voor januari, 2011

Zuiderzeeshow Emmeloord, keurverslag van H. Brinkman.

30 januari 2011

Deze keer niet in Emmeloord zoals de titel suggereerd, maar ‘Pels en Pluim’ had een erg goede locatie gevonden bij de Orchideeënhoeve te Luttelgeest. Ruim 670 dieren waren ingeschreven, waaronder 7 grote friese hoenders en 40 friese krielen.

Als eerste de grote hoenders, hier waren 4 zilverpellen. De eerste, een oude hen. Deze had de kamtanding erg onregelmatig en de pelling moest intensiever zwart op het zadel: 1e ZG 95 punten. Hierna 2 jonge hanen: de eerste kreeg 2de ZG 94, deze had te veel wit in de staartstuurveren, de 2de had een fraaie volle rug naar de staart: 1e F 96. Hierna een jonge hen met ZG type, slagpennen niet smaller, F pelling, 1 F 96 punten.
Hierna kwamen 3 roodpellen, de 2 oude hennen kregen en G92 en 1e F96, de jonge hen een 2de F96.
De 1e F roodpelhen van J. Annen was hier ook de beste van de grote hoenders.

De goudpelkrielen: top in type, breedte, pelling en veerbreedte. Zg kleur.
De zilverpellen: 3 middelmatige hanen. Ze moeten breder in zadel en de ruggen lopen te veel af. Hiervan krijg je hennen met hoekige zadeldracht. Zilverpelhennen: allemaal te smalle veren op rug, waardoor te kleine pelling ontstaat. Hier was de beste een ZG94 hen met jammer genoeg een veel te lage kamhiel, de 2de ZG had iets tekening in de halskraag en een te lichte beenkleur.
De geelwitpelkrielen: 2 hanen en 7 hennen. De hanen beide een ZG, de eerste 94 en de 2de 93 punten. De beste hen (1eZG95) miste een teennagel en kreeg hierdoor een punt in mindering, anders was het beslist een F96 geweest. De 2eZG 94 hen was iets over de top met een slappe kam. Ook hier de pelling tegen het dons erg samengesteld.
Bij de 2 zwarte hennen was de 2de hen de beste: 1e F96, ze had iets teveel glans en moest roder in het gezicht.
Er waren 3 blauwe krielen, 2 oude hennen en 1 jonge haan, hier was een oude hen de beste met 1eF96.
Koekoek, hier 3 hanen waarvan de laatste de beste was met 1e F 96 met oa. F type. Daarna 4 hennen waarvan de 2 laatsten een 1e en 2de F96 punten. Hier de kamhiel iets te hoog en kop wat dor.

We moeten bij de hanen van de aflopende rug en hoekige staartdracht af. Bij de krielen waren veel dieren met te smalle veren, te lange vleugels en te lage vleugeldracht. 

Winnaar bij de krielen was een goudpelhen van J. van der Meer, 2de de (oude) blauwe hen van W. de Boer en 3de een koekoekhen van wederom J. van der Meer.
Herke Brinkman. (voor foto’s klik hier)