Archief voor november, 2010

Het showseizoen begint goed!

10 november 2010

Na een lange zomer kuikens opfokken staan de fokkers natuurlijk te popelen om de strijd weer aan te gaan op de vele shows in het land. En dat het showseizoen alweer in volle gang is bleek wel in de afgelopen weken. In de herfstvakantie konden de shows in Balk(Gaasterlandshow) en Dokkum(Frieslandshow) bezocht worden. Er waren mooie aantallen Friese hoenders te zien en de in Balk won zelfs een Uitmuntende grote roodpel hen van Jan Annen bij de hoenders! Waarvoor onze gelukwensen. Keurmeesters Harke Brinkman en Sikke Oostenbrug keurden op beide shows en schreven beide een mooi verslag voor de website.

Friese krielen in Dokkum op 27 oktober 2010:
In Dokkum op ‘De Frieslandshow’ waren 30 Friese krielen ingestuurd.
Er waren 3 zilverpellen, 10 geelwitpellen, 4 goudpellen, 6 zwarte en 7 koekoeken.
De beste werd uiteindelijk een goudpel van Jan van der Meer.
In eerste instantie had ik gekozen voor een geelwitpel hen, maar die liet wel eens een scheve staart zien.
Ook deze geelwitpel was van Jan van der Meer.
Ook in koekoek zat de nodige kwaliteit, wat te denken van 3x F op 7 dieren.
Piet Hoekstra had zowel de eerste als de tweede F.
De derde F was van Jan van der Meer.
De twee geelwitpellen van H. Tjeerdema hadden bijna zwarte ogen.
J. Tichelaar had een aantal ZG geelwitpellen.

Sikke

Keuring Dokkum, 9 grote Friese hoenders.
De eerste hen was een zwarte hen van Braaksma, iets hoekig in staartdracht en toonde iets te veel glans. vervolgens een zilverpel haan van Posthuma, deze toonde een fraai type maar in plaats van een zwarte toonde deze een grijze sikkelzoming. Bij de zilverpel hennen moest de pelling iets losser en een betere pelvorm hebben. Hierdoor toonden ze gestreept.
Dan de geelwitpellen van Braaksma. Ze waren over het algemeen nog wat jong en dit kwam het type niet ten goede, ook hier moest de pelling iets losser en de grondkleur niet donkerder.
de zwarte hen had een g, de zilverpel haan een zg, de hennen een zg 95 en de geelwitpellen van Ulbe(Braaksma) een 1e F en een 2e zg 95.

Keuring Balk, 25 grote Friese hoenders.
Hier een keuring met veel kwaliteit. Te beginnen met de goudpellen, alleen hennen hier. Roel Schraa met een fraaie hen met een 1ef en een zg 95. De hennen van Klaas Molenmaker waren iets te donker van grondkleur. Dan de zilverpel, hier een haan van J.S.J. Visser met een zg95. De hennen moesten hier ook een lossere pelvorm hebben. Daarna de roodpel, hier een fraaie haan van Annen, deze had een te lage staartdracht, hierdoor geen 1e f maar een zg95. Roodpel hennen: ik wist niet wat ik zag! 3 fraaie hennen met f type, een schone halskraag en schone borst, fraaie grondkleur. De predicaten hier een 1ef, en 2ef en 3ef. De 1e f werd later verhoogd to U door haar uitzonderlijke kwaliteiten. Hierna volgde een citroenpel haan van Schraa, fraai dier wat type en kleur betreft:1ef . Één hen met een 1ef, hier was de oogkleur iets donker. Dan de geelwitpellen van Schraa, hierbij was geen haan. De hennen vielen iets tegen, ze waren nog niet showklaar.
Toen 2 witte hennen van Bijlsma, hier een fraaie 1e f, het type en volume was fraai. Dan de zwarten, hier alleen 2  hennen. Ze lieten het in type zitten, iets te hoekig in staartdracht: een 1e zg95 en een zg94. Daarna 2 blauwe hennen, f types maar hadden zwarte kleurspatten in staart en vleugels. Bij deze kleurslag is het moeilijk om een hoog predicaat te halen omdat het geen vaste kleur is.

Harke Brinkman