Actueel

Welkom op de website van de Friese Hoender Club, hier vindt u de laatste nieuwtjes van onze club.

Laatst aangepast: di. 4 juli (Fokkerslijst), ma. 3 juli (Bestuur FHC en Actueel), zo. 2 juli (Agenda), vr. 23 juni (Vraag en Aanbod), za. 18 mrt. (Bestuur), vr. 3 mrt. (Actueel, Agenda en Vr.& Aanbod), di. 1 febr. (Actueel en Agenda), za. 28 jan. (Bericht jan. 2017), zo. 15 jan. 2017 (Actueel en Agenda), do. 1 dec. (Actueel en Agenda), wo. 9 nov. (Vraag & aanbod), zo. 30 okt. (Actueel en Agenda), ma. 26 sept. (Actueel, Bestuur en Vraag & aanbod).

veertje goudpel

za. 18 maart. Op de jaarvergadering is Jan van der Meer door de ALV benoemd tot lid van verdienste.

 veertje goudpel

 

vr. 3 maart. Jaarlijkse ledenvergadering: zaterdag 18 maart, aanvang 9.30 uur. Plaats: Dorpshuis ‘de Finne’ in Dearsum bij Sneek.

veertje goudpel

 vr. 3 maart. Het Clubblad ligt bij de drukker en wordt begin volgende week verzonden

 veertje goudpel

za. 28 jan. Overleden, Gerrit Markvoort, zie Bericht

 

veertje goudpel

zo. 15 jan.: De Show van de Aeikoer met daarbij onze Clubshow gaat niet door!
We betreuren dat alles zeer, maar de omstandigheden met als oorzaak de heersende vogelgriep maken het organiseren van een Kleindiershow met o.a. pluimvee nu onmogelijk.

Hierbij het bericht van het Bestuur van de Aeikoer:

Beste sportvrienden,

Het bestuur van De Aeikoer heeft er alles aan gedaan om voor de fokkers en liefhebbers van hoenders, sier – en watervogels nog een show te organiseren. Dit in eerste instantie om de show van december te verschuiven naar de derde week van januari.

Concreet betekent het dat wanneer de 30 dagen maatregel daadwerkelijk op tijd wordt opgeheven er waarschijnlijk op 24 januari weer geshowd mag worden met pluimvee, maar dit is geen enkele toezegging maar hooguit een te verwachten gang van zaken.

Dit zou betekenen dat onze nieuwe datum van 19, 20 en 21 januari 2017 net binnen die 30 dagen maatregel valt, hierdoor kunnen we de show niet laten doorgaan en om het nog een keer te verschuiven - en een show zonder pluimvee te organiseren is geen optie want een show van De Aeikoer zonder pluimvee is geen show.

Inzenders, sponsoren en iedereen die vrijwillig werk heeft verricht willen we hartelijk bedanken en we hopen dat er aankomende winter wel weer geshowd mag en kan worden.

Alle fokkers een goed seizoen gewenst!

PS: elke inzender die zijn inschrijfgeld reeds heeft betaald krijgt zijn geld zsm terug.

Met vriendelijke groet

Bestuur van kleindierenvereniging “de Aeikoer”

 

veertje goudpel

do. 1 dec. : Show van de Aeikoer en daarmee onze Clubshow verplaatst naar begin januari 2017 !

Hierbij het bericht van het Bestuur van de Aeikoer:

Beste sportvrienden

De afgelopen periode hebben wij als bestuur van kleindierenvereniging “De Aeikoer” tezamen met jullie in onzekerheid gezeten.
De kippengriep houdt ons net als twee jaar geleden wederom in de greep. Op dit moment is er vanuit het ministerie nog steeds een tentoonstellingsverbod van kracht.
Dit heeft ons doen besluiten om de datum van de tentoonstelling aan te passen.
Wij hebben er voor gekozen om de tentoonstelling van de Aeikoer te verplaatsen naar 19, 20 en 21 januari  2017 (inkooien op 18 januari) op dezelfde plaats en met dezelfde faciliteiten.
We hopen dat het tentoonstellingsverbod op dat moment niet meer van kracht is zodat we zonder problemen ons pluimvee kunnen tentoonstellen.

Mocht u al dieren hebben ingeschreven voor de “oude datum” en het niet nodig vinden om hierin wijzigingen aan te brengen, gaat de secretaris van de Aeikoer er van uit dat uw inschrijving hetzelfde blijft voor de nieuwe datum. Mocht u wel bepaalde zaken willen wijzigingen dan kunt u dit via e-mail of telefonisch doorgeven aan de secretaris van “de Aeikoer”.

We hopen met deze oplossing in uw behoeften kunnen voorzien en u op 19, 20 en 21 januari 2017 u wederom een voortreffelijke tentoonstelling kunnen aanbieden.

Voor verdere vragen zijn wij altijd telefonisch of via de website/facebook bereikbaar.

Met vriendelijke groet
Bestuur van kleindierenvereniging “de Aeikoer”

 

veertje goudpel

zo. 30 okt.: Clubshow FHC bij de Kleindierenver. de Aeikoer in Drogeham.

Twee jaar geleden waren we er al, nu weer: onze Clubshow in Drogeham.

Was het toen door de Kippengriep, nu is het omdat de Kleindierver. Sneek e.o. problemen had met de Gemeente Sneek wat betreft het huren van de Veemarkthal. Erg jammer voor “Sneek” en alle betrokkenen. Mede hierdoor kregen wij problemen met het organiseren van onze gezamenlijke Fries-Duitse show. Ook deze show ging niet door.

Nu dus bij Kleindierver. De Aeikoer. Ook nu weer speciaal want deze club bestaat dit jaar 70 jaar.
Voor details van de show en inschrijven zie de ‘Agenda’. Hier vind u de website van de Aeikoer met Vraagprogramma en Inschrijfformulier

 

veertje goudpel

zo. 30 okt.:  Leuke Jongdierendag bij It Griene Nêst.

De fam. Annen was zeer succesvol op de Jongdierendag. Killie had het beste Fries Hoen Roodpel en vader Jan Annen was 2de, ook met een Fries Hoen Roodpel uit een grote groep hele goede Friese Hoenders. Bij de prachtige groep krielen was het Jan van der Meulen die de beste showde: een fraaie Roodbonte hen. Tweede was Henk Boonstra uit Aalden met een fraaie Geelwitpelhen. Lokwinske allen !

veertje goudpel

ma. 26 sept.: Verhuisd.

Per 24 september ben ik verhuisd van Boelenslaan naar de Ackeren 9, 9363 HE in Marum. E-mailgegevens zijn hetzelfde gebleven. Tel.nr. 06 4418 1089
Jan van der Meer

 

veertje goudpel

za. 20 aug.: Ons Clubblad ligt bij de drukker .

Het is vakantietijd, drukkers gaan ook met vakantie. Het duurde dus even, maar volgende week gaat ons clubblad door de pers en beland via .FRL bij U in de bus.
Even geduld dus nog…..

 veertje goudpel

 Woe. 10 aug.: Clubshow Friese Hoender Club bij de Aeikoer in Drogeham.

Vanmorgen kwam het bericht via Omrop Fryslân binnen: de Waterpoortshow gaat niet door. Het bestuur van de FHC was al op de hoogte van de problemen die PKV Sneek e.o. ondervond bij het organiseren. We hebben daarom tijdig contact opgenomen met de Aeikoer.

Onze  Clubshow is dus op 15, 16 en 17 december 2016 bij de Aeikoer te Drogeham.

Het vraagprogramma met inschrijfformulier komt op onze website zodra deze beschikbaar is. Leden, waarvan het adres bij de Aeikoer bekend is krijgen hun vraagprogramma automatisch thuis gestuurd.

De gezamenlijke Fries-Duitse show komt hierbij helaas te vervallen. We hebben nog geprobeerd onze Duitse zusterclub hierbij te betrekken maar helaas, de tijd net voor de kerst komt voor Duitsland erg ongelegen. Duitse inzenders zijn -op eigen initiatief- welkom.

JvdM

veertje goudpel

za. 6 augustus: Jongdierendag op zaterdag 1 oktober a.s.

Zoals gewoonlijk weer bij It Griene Nêst in Sumar, aanvang 10.00 uur. Graag hulp bij het opbouwen: aanvang 9.00 uur.
Verdere details en inschrijfformulier zie `Agenda`en komende clubblad.

veertje goudpel

wo. 27 juli: Clubblad is ernstig vertraagd.

Door een aaneenschakeling van problemen is het Clubblad vertraagd.

Ten eerste is de pc van onze secretaris gecrasht. Dit is erg lastig en zeer tijdrovend.
Een ander probleem  zijn de problemen rond de organisatie van de Waterpoortshow. De problemen zijn niet onoverkomelijk maar geven ernstige vertraging in onze organisatie van de Fries-Duitse Clubshow die plaats vindt in en tijdens de Waterpoortshow. De Fries-Duitse Clubshow gaat door. We hopen snel meer duidelijkheid te krijgen.

Deze beide problemen zorgen er voor dat het clubblad later komt als normaal, we willen graag alle informatie rond de Fries-Duitse Clubshow in dit nummer verwerken.

JvdM

veertje goudpel

 2 âlde ratten yn it fak: de âldste en de jongste fokker fan it jier yn petear betrape…

 

di. 22 maart: Jaarvergadering Friese Hoender Club succesvol.
Een goede opkomst van leden uit het gehele land maar ook bezoek uit Duitsland, gaf een volle bovenzaal van It Griene Nêst afgelopen zaterdag. Enkele misverstandjes over de aanvangstijd -op de website was per abuis een foute tijd vermeld- werden snel gladgestreken.

Belangrijke algemene punten waren:

- verhogen van de contributie per 1 jan. 2017 naar € 15,-. Duidelijk werd naar aanleiding van de balans van de afgelopen jaren dat de kosten van voornamelijk het clubblad er voor zorgen dat een contributie van € 12,50 niet volstaat. Besloten werd tevens om het prijzengeld eens nader onder loep te houden en het clubblad blijft op papier de komende jaren met daarbij de hoge kosten.

- de komende gezamenlijke Friezen show van de Nederlandse en Duitse Friese Hoender Club, ondergebracht bij de Waterpoortshow, krijgt een werkgroep als steun voor zowel de organisatie van de Waterpoortshow als voor de Duitse fokkers die dieren inzenden.

- de nieuwe creaties en -nog- niet erkende kleurslagen Ivoorpel en Isabelpel hebben de goedkeuring gekregen om het erkenningstraject in te gaan. Dit ging gepaard met een stevige discussie, tussen beide kampen van voor- en tegenstanders. Stemming bracht een kleine meerderheid voor het erkenningstraject.

- Fokker van het jaar, was niet zoals zo vaak een verkiezing dit jaar. Het bestuur had gemeend één fokker voor te dragen als FvhJ, als oevreprijs, voor zijn jarenlange werk, de rood- en zwartbonte kleurslag te behouden, alsmede het jarenlange promoten va het Fries Hoen en de Friese Hoender Club.
Wie: Harm Zaagsma, (zie foto boven).

- Jubilarissen:
40 jr. Gerrit Markvoort (helaas door ziekte niet aanwezig), en
25 jaar oa. de wel aanwezige Ulbe Braaksma en Wietse Postmus. Zij kregen een pen met inscriptie. De andere -niet aanwezige- jubilarissen krijgen hun aandenken thuisgestuurd.

- Keurmeestersverkiezing: Herke Brinkman kreeg ook dit jaar weer de meeste stemmen in het voorkeurslijstje voor de tentoonstellingen dit jaar, op de voet gevolgd door: Tallinus Boschma, Bertus van Es, Yde Meijering en Klaas v.d. Hoek.

Ane Visser: winnaar van beide bekers dit seizoen

- helaas ook dit jaar geen uitreiking van de tegels, wel konden de wisselbekers naar hun nieuwe eigenaar: Ane Visser en Ane Visser (zie boven)

- de tomen bij It Griene Nêst zijn bijna allemaal aangevuld. Alleen de zilverpelkrielen kunnen nog versterking gebruiken. Graag nog een paar hennetjes er bij s.v.p.

tot slot, bestuurszaken:

- Voorzitter Jaap Strikwerda werd voor 3 jaar herkozen en Wieger de Boer, aftredend als penningmeester (niet herkiesbaar), werd opgevolgd door Gerrit Landheer.

- Wieger de Boer werd tot Erelid benoemd voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid en penningmeester (zie onder).

Wieger de Boer, Erelid FHC

 

 

De fokkersmiddag werd ingevuld door Cees de Boer met een betoog dat volgens hem de Bolstaarten en Krûpeltsjes (Kruipers) toch eigenlijk bij de Friese Hoenders horen, Ane Visser met het verder voorstellen van zijn nieuwe creaties en Klaas van der Hoek met standaardzaken.

JvdM (laatste update 4 april met stukje tekst over betoog van Cees de Boer tijdens de fokkersmiddag).

 

veertje goudpel

do. 18 febr.: Clubblad is onderweg.
Eén dezer dagen (voor de meesten van u wordt dit dinsdag a.s.) valt het Clubblad, ons vergadernummer, weer bij u in de postbus. De verzending is anders als anders. We verzenden nu met FRL en uw clubblad komt in een blanco envelop.
Diegenen die te kennen hebben gegeven het in pdf te willen ontvangen, u ontvangt het begin volgende week. Ik heb een technische storing, daardoor is het maken van de pdf uitvoering ernstig vertraagd.

JvdM   

veertje goudpel

di. 16 febr.: Heeft u nog Friese Krielen en grote Zandgelen over?
Bij ons Fokstation It Griene Nêst zitten we te springen om aanvulling voor enkele tomen. Vooral enkele hanen.

Waar gaat het om:

  • een witte krielhaan opgelost door Harm Jan Brink

  • een roodpelkrielhaan is opgelost door Gerrit de Koster

Verder graag hennetjes in de volgende kleurslagen:

  • 2-3 zilverpel

  • 2-3 roodpel is opgelost door Gerrit de Koster

  • 2-3 geelwitpel is opgelost door Klaas v.d. Hoek

  • 2-3 blauw is opgelost door Ane Visser

  • 1-2 zandgeel groot

De vraag naar broedeieren is al erg vroeg begonnen bij ons fokstation. Heeft u dieren over dan horen we het graag. Een mailtje of telefoontje naar één van onze bestuursleden is al genoeg.

JvdM

(update 16 en 18 febr. Roodpellen worden al aangevuld door Gerrit de Koster en de witte haan door Harm Jan Brink met een zeer snelle reactie: Hulde !
update 22 maart: Klaas v.d. Hoek en Ane Visser hebben geelwitpel en blauw aangevuld: super !)

veertje goudpel

 

Do. 4 febr.: Jaarvergadering op de 3de zaterdag in maart: 19 maart.
Plaats: It Griene Nêst in de bovenzaal. Aanvang 10.00 uur.

Verdere details in het komende clubblad.

 

veertje goudpel

 

Do. 24 dec.: Het Clubblad is weer onderweg.
Voor de leden in Nederland komt het donderdag in de bus of op de mat, de leden in het buitenland ontvangen het voor het eindejaar.
Helaas is ons kerstnummer -met de vele foto’s van Friese Hoenders op de shows- in grijstinten i.p.v. kleur afgedrukt. Dit door een miscommunicatie tussen redactie en drukker. De oorspronkelijke kleurendruk is wel beschikbaar in het digitale pdf-formaat. Leden kunnen dit via deze link naar de redaktie aanvragen.
U ontvangt dit dan via mail zo spoedig mogelijk.
Dit pdf bestand kunt u o.a. openen met Acrobat Reader, meestal al standaard aanwezig op uw pc of Mac.

 

 veertje goudpel

Ma. 7 dec.: De inschrijving van de Show van de Aeikoer is verlengd tot woensdagavond 9 dec. 19.00 uur !

Weet u het nog ? Onze Alternatieve Clubshow bij de Aeikoer in Drogeham vorig  jaar?

Super sfeer, super organisatie en super locatie.

Deze keer geen clubshow van de FHC hier maar U kunt nog inschrijven………………

Zie hieronder.

 

veertje goudpel

 

Kleindierver. De Aeikoer Buitenpost e.o.

Vr.. 4 dec.: Open Tentoonstelling van De Aeikoer, 17 t/m 19 december. Inschrijven kan nog tot en met 5 december !
Voor inschrijfformulier en verdere gegevens klik op het plaatje hierboven.

 

veertje goudpel

 

Di. 17 nov.: Clubshow FHC in Sneek, 19 t/m 21 november.

Het is weer zover! Hét evenement waar iedere Fries Hoender fokker elk jaar naar uitkijkt: onze Jaarlijkse Clubshow!
Ook nu weer ondergebracht bij de Waterpoortshow van de PKV Sneek e.o. in de Veemarkthallen in Sneek.

Gegevens:

Inkooien op woensdag vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur.
Keurdag: donderdag.

Openingstijden: donderdag vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur. Vrijdag van 10.00 - 22.00 uur en zaterdag van 10.00 - 15.30 uur.
Uitkooien: zaterdagmiddag vanaf 15.30 uur tot 16.00 uur.
Entree: € 3,50 (65+ € 3,-), kinderen tot 14 jaar € 0,50.

Op zaterdagmorgen is er weer -zoals altijd- de fokkersmorgen met een ronde langs de kooien o.l.v. keurmeesters met het bespreken van de keurresultaten alsmede de stand van zaken. Ook worden dan de gewonnen tegels van de Clubshow van vorig jaar uitgereikt. Verzamelen rond 11.30 bij de koffiehoek.

Tot ziens in Sneek ! 

Het Bestuur.

 veertje goudpel

Wo. 8 okt.: Geslaagde Jongdierendag FHC bij It Griene Nêst in Sumar.

Een geweldige nazomerdag in oktober, enthousiaste fokkers, goede kwaliteit van jonge Friese Hoenders, wat wil je nog meer. Oké, ja, we hebben wel eens meer dieren gehad, maar toch een geslaagde Jongdierenkeuring. Vorige jaren was er sprake van ongeveer 100 dieren, dit jaar iets meer dan 60.
Ondanks ruime aandacht hieraan op de Jaarvergadering, in ons Clubblad en op onze website viel het aantal inschrijvingen tegen. Dat de publiciteit voor niet leden goed genoeg was bleek door de komst van belangstellenden uit het gehele land. We hebben zelfs 2 nieuwe leden in mogen schrijven.

De winnaars: fam. Annen met een Fraaie Roodpelhen en Alex en Hans Schootstra met een Fraaie Goudpelhen. Zie foto’s.

Veel dank voor: Stichting It Griene Nêst voor het ter beschikking stellen van de stal,  Kleindierver. ‘De Aeikoer’ Buitenpost e.o., voor het ter beschikking stellen van de kooien, de keurmeesters Tallinus Boschma en Bertus van Es en verder alle vrijwilligers voor hulp bij op- en afbouw van onze show.

 

 veertje goudpel

  Wo. 30 sept.: Het clubblad is onderweg.

Met enige vertraging -de website van PostNL lag er uit gisteren- is het Clubblad vandaag op de post gegaan. Vrijdag of zaterdag ligt het bij U op de mat. Voor onze buitenlandse leden zal dit volgende week zijn. Veel leesplezier !

veertje goudpel

 Keurmeester Tallinus Boschma in actie met jeugdige toeschouwers: de toekomst ?

Wo. 30 sept.: Zaterdag a.s. Jongdierendag bij It Griene Nêst in Sumar.
Er zijn 61 dieren aangemeld door 12 inzenders, iets minder als vorige jaren. Een eitje voor onze 2 keurmeesters: Tallinus Boschma en Bertus van Es.
Aanvang van opbouwen rond 9.00 uur, inkooien rond 9.45 en aanvang keuring 10.00 uur. Einde van de keuring zal rond 12.30 uur zijn.
Het openingswoord is van onze kersverse voorzitter Jaap Strikwerda.

veertje goudpel

Za. 5 sept.: Onze jongdierendag is dit jaar op zaterdag 3 oktober bij It Griene Nêst in Sumar.
Aanvang 10.00 uur. Inschrijfformulieren opsturen -via mail of post- voor 15 september, de inschrijving sluit op 18 september.
Heeft u geen inschrijfformulier: u kunt het hier downloaden.

veertje goudpel

Wo. 24 juni: Het clubblad is onderweg, eind deze week ligt het zeer waarschijnlijk bij U in de bus.

 

veertje goudpel

Wo. 24 juni: De Jaarvergadering met leuke discussies, goede ideeën, een vernieuwd bestuur……..
Allemaal actie op zaterdagmorgen 28 maart j.l. bij It Griene Nêst bij Sumar.
Veel leden hadden de nieuwe vergaderruimte op zolder gevonden. Voor het fokcentrum werden nieuwe dieren aangevoerd.
Jaap Strikwerda werd de nieuwe voorzitter en Gerrit landheer werd benoemd als nieuw bestuurslid.
Marten Wiersma en Rico Paulus konden hun Wisselbeker in ontvangst nemen en Harm Jan Brink werd Fokker van het Jaar. ’s Middags werd onder leiding van de Foktechnische Commissie eens stilgestaan bij “hoe fok je een U ! “. Gé Heezen, Marten Wiersma en Rico Paulus vertelden iets over de manier van fokken die bij hen zo succesvol was afgelopen jaar.
(Foto’s van de vergadermorgen)

Jaap Strikwerda, kreeg de voorzittershamer van Klaas van der Hoek………….

veertje goudpel

 Do. 26 maart: Zaterdag 28 maart a.s. onze Jaarvergadering bij It Griene Nêst in Sumar. Aanvang 09.30 uur !
Na afloop -rond 13.00 uur- onze Fokkersmiddag met fokkers aan het woord.
Ze gaan vertellen over hun succesjaar 2014 met de ervaringen, vaak van jaren, in aanloop daar naar toe.
Kortom “hoe fok je een U dier “!!

Oant sneon !

veertje goudpel

Wo. 18 maart: Volgende week zaterdag 28 maart onze Jaarvergadering bij It Griene Nêst in Sumar: aanvang 09.30 uur !
Vanmiddag is het clubblad naar de post gebracht, eind deze week ligt het bij de meeste clubleden thuis in de bus. Deze vergadereditie staat vol met alles wat onze jaarvergadering aangaat. De fokkersmiddag, verzorgd door o.a. onze Foktechnische Commissie, is iets gewijzigd. Voor verdere details zie de Agenda op deze website.

 veertje goudpel

 

Zo. 15 maart: Clubblad is ernstig vertraagd.
Ons clubblad is door omstandigheden ernstig vertraagd. Het ligt nu druk klaar bij de redactie en komt eind deze week bij alle leden in de bus.
Omdat we ons realiseren dat dit erg kort dag is voor onze ledenvergadering hebben wij hem ook verzonden via e-mail naar die leden waarvan het e-mailadres bekend is bij de redactie.
Heeft u het niet via e-mail ontvangen en wilt u dit alsnog, stuurt u dan s.v.p. een berichtje naar de redactie via deze link en u krijgt het z.s.m. in pdf toegestuurd via e-mail.
De redactie.

veertje goudpel

Do. 5 maart: Clubblad vertraagd.
Door familieomstandigheden bij enkele van onze bestuursleden is ons clubblad ernstig vertraagd. Wij hopen dat eind volgende week het vergadernummer bij u op de mat ligt.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

veertje goudpel

vr. 6 febr.: Nieuwe actueel pagina.
De oude actueelpagina werd zo langzamerhand langzaam bij het laden, U heeft het waarschijnlijk al opgemerkt. Normaal gesproken schonen we deze pagina zo nu en dan eens op, echter er waren zoveel leuke berichten dat het leuker was de oude pagina in het archief te stoppen en een nieuwe te maken. We gaan dus verder met een nieuwe en de oude kunt u via het zijmenu terug vinden onder deze.

veertje goudpel

vr. 6 febr. : Flyer Erfelijkheidsleer. De redactie kreeg deze week een nieuwe flyer van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen met informatie over de nieuwe cursus Erfelijkheidsleer. U kunt hem hier downloaden via deze link.

Meer informatie over deze cursus vindt u hier, bovendien kunt u zich daar aanmelden.